Heatsavr de vloeibare zwembadafdekking
Hoe het werktReferentiesMaatschappelijk Verantwoord OndernemenContact
Wij besparen met Heatsavr

Waterkwaliteit

 

Om er zeker van te zijn dat Heatsavr voldoet aan de Nederlandse richtlijnen en regelgeving heeft Heatsavr Benelux BV Heatsavr uitvoerig laten testen. In Nederland is Heatsavr o.a. getest door AquaBasic, KIWA en Labo-Derva.

 

Heatsavr voldoet aan alle Nederlandse en Europese richtlijnen en mag dan ook op elk openbaar en particulier zwembad gebruikt worden.

 


 

 

Labo-Derva – Provinciaal onderzoek Utrecht (2013)

Praktijkonderzoek naar gebruik Heatsavr in Batensteinbad Woerden

 

Conclusie(s):

 • "Er zijn geen verhogingen van meest bekende zwemwater (vluchtige) desinfectiebijproducten gevonden. Het is onwaarschijnlijk dat er nadelige effecten voor de gezondheid van de zwemmers zijn opgetreden en is binnen dit onderzoek het gebruik van het product Heatsavr veilig te noemen."

 • "Na beoordeling van de analyseresultaten van de onderzochte microbiologische parameters kan geconcludeerd worden dat doseren van Heatsavr tijdens de proefperiode geen verhoging van microbiologische groei veroorzaakte."

 • "Het is aannemelijk dat de toepassing van het product Heatsavr verantwoordelijk is voor de structurele verlaging van de luchtvochtigheid (RV) in de zwemzaal in het tweede deel van het onderzoek."

 • "De verlaging van de RV van de lucht in de zwemzaal heeft tot positieve reactie geleid bij zwembad medewerkers. Zij beleven de lagere RV als aangenaam."

 

» Lees verder

 


 

Kiwa Rapport – Nederland (2010)

Evaluatie humaan toxicologische effecten van het gebruik van Heatsavr

 

Conclusie(s):

‘’Uitgaande van de worst-case benadering kan geconcludeerd worden dat bij de maximale dosering van 0,8ml/l Heatsavr aan zwemwater de verwachte opgenomen hoeveelheid Heatsavr ruim onder de letale dosis ligt van de afzonderlijke bestanddelen van dit product. Het is onwaarschijnlijk dat er nadelige effecten voor de gezondheid van de gebruiker zullen optreden’’

 

» Klik hier om het volledige bestand in te zien

 

 


 

Onderzoeksrapport Aquabasic - Nederland (2005)

Onderzoek naar de Nederlandse richtlijnen voor zwembaden en het gebruik van Heatsavr

 

Conclusie(s):

 • ‘’Op grond van de overlegde gezondheids- en veiligheidstesten bestaan, in de voorgeschreven concentraties, geen schadelijke en of hinderlijke effecten voor personen of materialen.’

 

 • ‘’De vermelde productgegevens op bladzijde 11 hebben betrekking op de pure stof 2-Propanol, terwijl voor de dosering in zwemwater maar circa 80 gram per 100 m2 wateroppervlak benodigd is.’’

 

 • ‘’Heat$avr wordt niet toegevoegd als bestrijdings-, schoonmaak- en/of desinfectiemiddel en behoeft daarom, voor zover kon worden nagegaan, geen toelating op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet.’’

 

 • ‘’Geadviseerd wordt wel dat de houder van een zweminrichting de hoeveelheid van de op de betrokken dag aan het zwem- of badwater toegevoegde chemicaliën in het logboek noteert. Evenals eventuele bijzonderheden m.b.t. het gebruik van dit middel.’’

 

» Klik hier om het volledige bestand in te zien

 


 

Aquascience rapport – Melbourne, Australië (1999)

Onderzoek naar effecten van Heatsavr op een verwarmd binnenbad.

 

Conclusie(s):

 • ‘’ Free and combined chlorine, PH and total alkalinity (regulated by Health Standards) remained stable throughout the trial. No increase in fluctuations of the parameters was observed’’

 

 • ’’No Microbial indicators were detected at any time and microbial quality was consistently exceptional for both minus/plus Heatsavr treatment.’’

 

 • ‘’ Non-regulated parameters monitored during the trial indicated no observable changes or fluctuations in the levels of Redox, Sodium Chloride, Calcium Hardness, Total Dissolved Solids or corrosion products (copper and iron).’’

 

 • ‘’ A reduction in condensation levels of 10% was recorded on-site by the operator, with addition of Heatsavr.’’

 

 • ‘’Gas consumption was reduced by around 18,5%, reflecting savings of between $25 - $30 per week.’’ 

 

 • ‘’Indoor, heated pools in buildings with inadequate air handling systems may benefit from addition of Heatsavr, by minimizing condensation and reducing heating costs.’’

 

» Klik hier om het volledige bestand in te zien

 


 

NSF International – Ann Arbor, Verenigde Staten (2002)

Evaluatie van toxicologie aangaande Heatsavr.

 

Conclusie(s):

 • ‘’This assessment is base don a review of literature and data provided bu the manufacturer augmented by outside literature found by our staff researchers. However, this review confirms the following:’’

 

 • ‘’The studies provided would suggest there to be a low probability of skin or eye irritation under acute exposure conditions.’’

 

 • ‘’The product appears to have no deleterious effect on chlorine based sanitizers when  used in accordance with manufacturers use instructions in a pool.’’

 

 • ‘’There is reason to believe that the primary constituents are either food/pharmaceutical grade wich have prior sanctioning for use as a direct foor additive.’’

 

 » Klik hier om het volledige bestand in te zien

 


 

Thermography Report

Thermografisch onderzoek naar prestaties Heatsavr liquid pool cover.

 

Conclusie(s):

'The results clearly show that the surface temperature of the spa containing Heatsavr has only dropped by 1.5 °C, whereas the temperature in the spa without Heatsavr has dropped by approximately 5.5 °C. A difference of 4 °C.

(...) Readings were taken approximately 1 hour, 24 minutes after the start of the test'

 

» Klik hier om het volledige bestand in te zien

 


 

Queensland Occupational Health Services – Australië

Brief van aanbeveling

 

Conclusie(s):

‘’I conclude that HEATSAVR is safe for use as intended.’’

 

» Klik hier om het volledige bestand in te zien

 


 

Safepharm Laboratories Limited – Derby, Groot Brittanië (1993)

Dermatologische test van Heatsavr

 

Conclusie(s):

‘’ A 50ppm dilution of the test material, CODE NUMBER: 329179, produced a primary irritation index of 0.0 and was classified as a NON-IRRITANT to rabbit skin according to the Draize classification scheme. No corrosive effects were noted.

The diluted test material did not produce positive criteria in any rabbit according to the EEC labeling regulations and was classified as NON-IRRITANT to rabbit skin. No symbol and risk phrase are therefore required.’’

 

» Klik hier om het volledige bestand in te zien

 


 

Safepharm Laboratories Limited – Derby, Groot Brittanië (1993)

Oogirritatie test van Heatsavr

Conclusie(s):

‘’ The test material, CODE NUMBER 329179 (50ppm), produced a maximum group mean score of 0.0 and was classified as NON-IRRITATING (CLASS 1 ON A 1 TO 8 SCALE) to the rabbit eye according to modified Kay an Calandra classification system.

 

The test material did not produce positive criteria in any rabbit according to the EEC labeling regulations and was classified as NON-IRRITANT to the rabbit eye. No symbol and risk phrase are therefore required.’’

 

» Klik hier om het volledige bestand in te zien

 


 

Flexible Solutions Ltd – California, Verenigde Staten (2001)

Uitgebreide test op het zwembad van Hyatt Islandia. Test werd uitgevoerd door meerdere onafhankelijke onderzoekers. Zowel toxicologie als besparende effecten werden getest. In het rapport vind u de bevindingen van alle afzonderlijke onderzoekers. Hieronder de totale eindconclusie van Aquatic Consulting Services, San Diego, California, USA:

 

‘’ In conclusion, pool water quality components commonly monitored by pool operators, including: free, total and combined chlorine; water temperature, total dissolved solids, cyanuric acid, pH, total alkalinity, calcium hardness, saturation index, iron, copper, nitrates, phosphates and clarity were not affected by the addition of Heatsavr. Minor fluctuations in water chemistry that occurred during the 30-minute test periods were more likely a consequence of normal chemical consumption resulting from introduction of bather and environmental wastes, and automated chemical injection. The isopropyl alcohol added to the pool during the application of the Heatsavr product dispersed on the water surface within minutes after being applied, and the concentration present in the water decreases rapidly. Even at peak levels of concentration found in the pool, toxic risks of exposure by bathers to isopropyl alcohol are negligible. Levels 30 times as high are permitted by the Food & Drug Administration in beverages consumed by bathers sitting around the pool. According to the U.S. Department of Energy, approximately 70% of the energy lost from a swimming pool occurs through evaporation. Therefore, any product such as Heat$avr which slows down evaporation will result in substantial energy savings. If, as it appears from research conducted during this and other tests, this can be done at minimal cost to the consumer, and without affecting the water or harming bathers, its use should be encouraged.’’